Untitled-1

برگزاری انتخابات الکترونیکی اتحادیه صنف چاپ،تبلیغ،تصویر و محصولات فرهنگی شهرستان نجف آباد

انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف چاپ،تبلیغ،تصویر و محصولات فرهنگی در مورخ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ با حضور تعداد ۲۰۴نفر از ۳۷۸ نفر حاضرین شرایط رای گیری  برگزار گردید.طی این مراسم از بین ...