چکش-کار-وریخته-گر

اتحادیه صنف چکش کار و ریخته گر

رئیس اتحادیه سعادت براتیه نجف آبادی نائب اول احسان سلمانزاده نجف ابادی نائب دوم غلامرضا اقابابایی نجف اباد دبیر اتحادیه ابراهیم حبیب الهی خزانه‌دار اتحادیه نادعلی پورمحمدی نجف آبادی بازرس ...